1. Radga
  2. Go good road
  3. Rechaem Firi
  4. Spokoistvie v mire
  5. Pesnya riboka
  6. Zhelanie mira
  7. Molitva
  8. Zhit v mire
  9. Nayaki Kanghada